top
logo


Cijevni oslonci Ispis E-mail

Tip "O" - 11

Tip "O" - 16

   

Tip "O" - 21

Tip "O" - 27

 

Koriste se kao klizni oslonci bez vođenja, a ako se zavare za sidreni komad, koristi se kao čvrsti oslonac.
Kod narudžbe obvezno navesti Tip ....., Dv ....mm, h ....mm. Isporučuju se zaštićeni temeljnom bojom.Tip "O" - 12

Tip "O" - 17

 

  

Tip "O" - 22

Tip "O" - 28

Koriste se kao klizni oslonci sa bočnim vođenjem. Kod narudžbe obvezno navesti Tip ....., Dv ....mm, h ....mm.
Isporučuju se zaštićeni temeljnom bojom.Tip "O" - 13

Tip "O" - 18

 

  

Tip "O" - 23

Tip "O" - 29

Koriste se kao klizni oslonci na valjcima sa bočnim vođenjem. Kod narudžbe obvezno navesti Tip ....., Dv ....mm, h ....mm.
Isporučuju se zaštićeni temeljnom bojom.

 

bottom

Copyright Metalac Sever 2000. - 2019.